Chính sách bán hàng căn hộ The Prince Residence

Chính sách bán hàng căn hộ The Prince Residence được áp dụng cho nam 2015 như sau:
Nâng cấp từ căn hộ chưa hoàn chỉnh lên nhà hoàn thiện cơ bản theo “Bảng vật liệu nhà hoàn thiện cơ bản áp dụng từ ngày 01/01/2014″ đính kèm. Dự định sẽ bàn giao nhà hoàn thiện cơ bản của tháp P1, P2 vào tháng 12/2015.
Trong trường hợp đến hạn 30/10/2015 mà Bên A chưa hoàn tất xong phần cơ bản của căn hộ thuộc The Prince Residence thì Bên A sẽ chi trả lại lại cho Bên B số tiền mà Bên B đã thanh toán cho Bên A cộng với số tiền lãi bằng lãi suất tiền gởi tiết kiệm kỳ hạn 01 năm do Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank)từ thời điểm Bên B thanh toán cho Bên A tối thiểu là 92% giá trị Căn hộ (tùy thuộc vào lịch thanh toán) đến ngày 30/09/2015 (Dự kiến bàn giao căn hộ The Prince Residence thô vào tháng 06/2015).

HOTLINE PKD: 0902 439 088